dnes je 25.9.2022

Input:

Nadobúdanie vlastníctva kúpou

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Nadobúdanie vlastníctva kúpou

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová

Kúpou je možné nadobudnúť nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor, a to vždy na základe kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. OBČZ.


Kúpa nehnuteľnosti sa uskutočňuje vždy na základe kúpnej zmluvy, upravenej ako zmluvný typ v § 588 a nasl. OBČZ, a to bez ohľadu na to, či ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi fyzickými osobami, fyzickou osobou a podnikateľom alebo medzi podnikateľmi navzájom.


Podľa § 588 OBČZ z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je nehnuteľnosť, sú:

  1. určenie predmetu kúpy (špecifikácia nehnuteľnosti),

  2. určenie kúpnej ceny.

Nehnuteľnosť musí byť v kúpnej zmluve identifikovaná v