dnes je 25.9.2022

Input:

Možnosť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z hľadiska jeho veku v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Možnosť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta z hľadiska jeho veku v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka: Môžeme zamestnať študenta na DoBPŠ od 01.07.2022? Narodil sa 25.01.2006, 1.ročník strednej školy ukončí 30.06.2022, ale jeho povinná školská dochádzka končí 31.08.2022. V čase podpisu dohody má 16 rokov.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:
Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.
Výkon ľahkých prác uvedených v odseku 4 povoľuje na žiadosť