dnes je 16.6.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

5.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.3 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 3

Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov


(1) Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti:

a) s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1,

b) remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 2.


Kvalifikačné predpoklady so