dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 24 - Zahraničný príspevok

25.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.24 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 24 - Zahraničný príspevok

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 24

Zahraničný príspevok


(1) Zamestnancovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu35) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu (ďalej len „operácia“), patrí počas jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky zahraničný príspevok v sume 200 až 4 000 eur mesačne.


Ustanovuje sa poskytovanie zahraničného príspevku zamestnancovi vyslanému mimo územia SR na účely humanitárnej pomoci, mierovej