dnes je 16.6.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 22 - Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.22 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 22 - Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 22

Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí


(1) Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje zahraničný funkčný plat, ktorým je funkčný plat počas výkonu práce v zahraničí vynásobený objektivizovaným platovým koeficientom. Suma zahraničného funkčného platu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Plat podľa § 4 ods. 1