dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 17 - Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.17 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 17 - Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 17


Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 ZP a § 122b ods. 1 ZP.


V ustanovení § 17 sa reguluje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu. Uvedený príplatok predstavuje pre zamestnanca ocenenie z dôvodu, že sobota alebo nedeľa sú preňho pracovným dňom, i napriek tomu, že v tomto čase väčšina zamestnancov nepracuje. Možno