dnes je 16.6.2024

Input:

Dôvody zostavovania interných smerníc pre oblasť účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.1.1 Dôvody zostavovania interných smerníc pre oblasť účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Neziskové účtovné jednotky vytvárajú interné smernice, ktorými usmerňujú svoju činnosť. Pri ich vypracovávaní musia vychádzať zo záväzných právnych predpisov, pričom si ale môžu v týchto smerniciach zohľadniť špecifiká predmetu svojej činnosti, ciele svojej hlavnej činnosti, ale aj prípadnej podnikateľskej činnosti, štruktúru svojich organizačných jednotiek a podobne.

Vnútropodnikové smernice môžu byť v účtovnej jednotke vypracované tak pre účtovníctvo, ako aj pre rôzne iné oblasti, ako napr. riadenie hlavnej činnosti, organizáciu práce dobrovoľníkov, poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov