Darček k Vášmu predplatnému
Občianske združenie z pohľadujednoduchého účtovníctva a dane z príjmov v roku 2019

 

Daňový kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.1.2020
1 EUR1,11 USD (+0,01)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,24 PLN (+0,01)
1 EUR25,16 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor zmluvy o výpožičkeGarancia

21.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená v  zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Požičiavateľ: Meno a priezvisko: ........................................................... Bydlisko: ............ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb neziskových organizácií za rok 2019Garancia

20.1.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov alebo ...
viac

Dôvod skončenia pracovného pomeru pri priznávaní dávok Sociálna poisťovňa neskúma

17.1.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Spôsob ani dôvod rozviazania pracovného pomeru nemá žiadny vplyv na právo poistenca uplatniť si nárok na dávky, ktoré je možné priznať a vyplácať po ukončení zárobkovej činnosti. Ide predovšetkým o dávku v nezamestnanosti a tiež o nemocenské dávky, o ktoré ...
viac

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov a platenia dane neziskovej organizácieGarancia

16.1.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob podania daňového priznania Daňové priznanie k dani z príjmov je nezisková organizácia, ak jej zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplýva táto povinnosť, povinná v súlade s § 13 ods. 4 ZSD ...
viac

Vzor zmluvy o prevzatí dlhuGarancia

16.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Zmluva o prevzatí dlhu uzatvorená v zmysle  § 531 ods. 1  Občianskeho zákonníka medzi: Dlžníkom: Meno a priezvisko: ................................................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávkyGarancia

15.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá v zmysle ustanovenia   § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Postupcom: Meno a priezvisko: ................................ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor zmluvy o pôžičkeGarancia

13.1.2020, JUDr. Vladislav Mičatek, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O PÔŽIČKE uzavretá podľa  § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Veriteľ: Meno, priezvisko, titul: ........................................... Rodné číslo: ................................. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor dohody o odpustení dlhuGarancia

13.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Dohoda o odpustení dlhu uzatvorená v zmysle ustanovenia  § 574 Občianskeho zákonníka medzi Veriteľom: Meno a priezvisko: ................................... Bydlisko: ............................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Najčítanejšie

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

6.12.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijaté príspevky V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Finančné účty v neziskových účtovných jednotkáchArchív

5.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy  2 - Finančné účty  sa účtuje likvidný majetok, ktorý je bezprostredne obchodovateľný, ktorého predpokladaná držba, dohodnutá splatnosť alebo zostatková doba splatnosti je najviac jeden rok. Táto účtová trieda zahŕňa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

7.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účtoch účtovej triedy  5 - Náklady na činnosť  sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na: - prevádzkové náklady, v niektorých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Spôsoby nakladania s majetkom štátu, obcí a vyšších územných celkov z pohľadu účtovníctvaGarancia

4.5.2019, Ing. Ladislav Zakhar, Ing. Peter Ivánek, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ladislav Zakhar ; Ing. Peter Ivánek; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA Každá účtovná jednotka na to, aby mohla zabezpečovať, plniť svoje úlohy a dosahovať stanovené ciele, potrebuje disponovať určitým majetkom. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Príklady z praxe - účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkáchArchív

2.11.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie dotácií na stravovanie žiakov súkromnej školy v stravovacom zariadení inej školy Škola- N.O.. je prijímateľom dotácie z rozpočtu mesta účelovo viazanej na stravovanie žiakov. Stravovanie je poskytované v školskej jedálni inej školy. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Pre neziskové organizácie
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Najnovšie Právne predpisy
  • 6/2020 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 8/2020 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2020 v čiastke č. 3)
  • 16/2020 Z.z. novela výn. č. 383/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2020 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

11.3.2020, Žilina
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

10.3.2020, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried

10.3.2020, Bratislava
Lektorka:Mgr. Jaroslava Antalová
Najväčšími nedostatkami v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo finančné podhodnotenie, značný počet platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdyprílišná roztrieštenosť systému odmeňovania a 32-ročné obmedzenie započítateľnej praxe, ako diskriminačný prvok. Na našom seminári sa dozviete, ako odmeňovať po novom za využitia všetkých možností, ktoré novela zákona prináša. Novela sa dotýka až 229 000 zamestnancov! Prihláška tu!

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: