dnes je 2.4.2023

Input:

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

4.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3 Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,


Stiahnuť dokument

Okresný súd v .........

(uviesť sídlo súdu) 

Žalobca

Meno, priezvisko, titul:

Pracovné zaradenie:

Pracovisko:

Trvalé bytom:

Štátna príslušnosť:

Telefónne číslo:

Žalovaný

Názov a sídlo zamestnávateľa:

IČO:

Zapísaný v Obchodnom registri:

Zastúpený: ...... (meno, priezvisko, titul a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa) 

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom podľa ustanovenia § 69 Zákonníka práce

(2. strana)

I.

Žalobca je so žalovaným v pracovnom pomere na