dnes je 31.1.2023

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

25.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY

uzavretá podľa § 289 ObchZ

medzi

Budúcim predávajúcim:

Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)
Sídlo: ...................................................................................................................
Zastúpený: ...........................................................................................................
Bankové spojenie číslo účtu: IBAN SK.................... v peňažnom ústave .......................
IČO: .....................................................................................................................
DIČ: .....................................................................................................................
IČ DPH: ........................ alt.

Najnovšie články
viac článkov