dnes je 2.7.2022

Input:

Vzor zmluvy o sprostredkovaní

30.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1 Vzor zmluvy o sprostredkovaní

JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

uzavretá podľa § 642 a nasl. ObchZ Obchodného zákonníka 
medzi

Záujemca:

Obchodné meno: ............................................................................................ 
Sídlo: ............................................................................................................ 
Zastúpený: .................................................................................................... 
Bankové spojenie: peňažný ústav..... číslo účtu IBAN SK 26 ................................. IČO: ............................................................................................................. 
DIČ: ............................................................................................................. 

Najnovšie články
viac článkov