dnes je 16.5.2022

Input:

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.1.1 Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

uzavretá podľa § 638 a nasl. ObchZ.

medzi

Prevádzkovateľ dopravného prostriedku:

Obchodné meno: ........................................................................

Sídlo: ..........................................................................................

Zastúpený: ..................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK.......................................v peňažnom ústave..................

IČO: ............................................................................................

DIČ: ............................................................................................