dnes je 29.1.2022

Input:

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

1.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.1 Vzor zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

uzavretá podľa § 652 a nasl. (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami

Zastúpený:

Obchodné meno: .....................................................................................................
Sídlo: .......................................................................................................................
Zastúpený: ...............................................................................................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK 26 ...................................... v peňažnom ústave........................
IČO: .........................................................................................................................
DIČ: