dnes je 2.7.2022

Input:

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1.1 Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku

JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTIEDKU

uzatvorená podľa § 630 ObZ Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi

Prenajímateľom:

Obchodné meno: .................................................................

Sídlo: ...................................................................................

Zastúpený: ...........................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK ..............................................

IČO: .....................................................................................

DIČ: .....................................................................................

IČ DPH:................................................................................

Zapísaný v obchodnom

Najnovšie články
viac článkov