Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.3 Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Stiahnuť vzor

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

Podpísaný Ing. ....................... .................konateľ spoločnosti .................. ......., spol. s r.o., so sídlom........................ potvrdzuje, že pán ................. .................meno, priezvisko podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri dnešného dňa zaplatil sumu .................eur (slovom ......................... eur) v hotovosti do pokladne spoločnosti. Suma je...................eur bez DPH, DPH je.................eur,

Suma s DPH je spolu ........................ eur.

Týmto potvrdením predávajúci, v mene ktorého konal konateľ spoločnosti potvrdzuje, že kupujúci z uzavretej kúpnej zmluvy zo dňa ...........na dodanie rozličného tovaru, zaplatil kúpnu cenu v celom rozsahu.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť kupujúceho na preukázanie zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je

podkladom na vydanie tovaru zo skladu predávajúceho.


V........................................dňa.................................

 

 

..........................................

Predávajúci

v mene koná konateľ spoločnosti

 

Odporúčanie:

Platenie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: