dnes je 21.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 72/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.273 Výklad k zákonu č. 72/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 16. februára 2023 parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tento predpis nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (7. marca 2023), s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

Cieľom právnej úpravy novelizačného zákona č. 72/2023 Z. z. je zabezpečiť, aby aj limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov, ktoré sú ekologickými vozidlami, štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, boli ustanovené nariadením vlády. Týmto nariadením budú, s účinnosťou od 1. apríla 2023, osobitne ustanovené limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov určených výlučne na prepravu