dnes je 1.3.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 65/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.265 Výklad k zákonu č. 65/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

JUDr. Renáta Považanová

Legislatívnym zámerom zákona č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je úprava podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Zmyslom tejto novely je dosiahnutie adresnejšieho a efektívnejšieho poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, a tiež motivačného efektu voči jej príjemcom za účelom prelomenia ich hmotnej núdze.

Nová právna úprava čerpá z dlhoročných skúseností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z aplikačnej praxe zákona o pomoci v hmotnej núdzi, pričom tiež zahŕňa niektoré odporúčania odbornej

Najnovšie články
viac článkov