dnes je 1.12.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 55/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch

6.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.262 Výklad k zákonu č. 55/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch

JUDr. Renáta Považanová

Počnúc dňom 1. apríla 2023 dochádza k novelizácii právnych predpisov na úseku priemyselného vlastníctva, a to prostredníctvom zákona č. 55/2023 Z. z. Zmeny a doplnenia sa týkajú týchto zákonov:

  • zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona