dnes je 4.10.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 317/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

8.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.438 Výklad k zákonu č. 317/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

JUDr. Renáta Považanová

Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030, ako strednodobý rámcový dokument štátu, definuje víziu a ciele v oblasti bývania. Na ich dosiahnutie formuluje nástroje a zodpovednosť jednotlivcov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania.

Jedným z najvýraznejších nástrojov na podporu rozvoja bývania je Štátny fond rozvoja bývania. Prostredníctvom uvedeného štát podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. V súčasnosti táto podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov.

Od

Najnovšie články
viac článkov