dnes je 4.10.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 309/2023 Z. z. - Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

1.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.432 Výklad k zákonu č. 309/2023 Z. z. – Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

JUDr. Renáta Považanová

V súčasnosti je právna úprava vnútroštátnych splynutí a zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy, ako aj cezhraničných zlúčení a splynutí obchodných spoločností a družstiev obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Keďže do Obchodného zákonníka bola právna úprava dopĺňaná priebežne, a to aj v súvislosti s čiastkovou transpozíciou obchodnoprávnych smerníc, táto úprava je zložito usporiadaná a fragmentovaná.

Za účelom vytvorenia jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy splynutí, zlúčení, rozdelení či zmeny právnej formy obchodných spoločností a družstiev a tiež ich cezhraničných alternatív, Národná rada Slovenskej republiky koncom júna schválila návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o

Najnovšie články
viac článkov