dnes je 4.10.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 284/2023 Z. z. Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu a o doplnení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.418 Výklad k zákonu č. 284/2023 Z. z. Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu a o doplnení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

JUDr. Renáta Považanová

Dôvodom prijatia právnej úpravy zákona č. 284/2023 Z. z. je usporiadanie niektorých právnych vzťahov súvisiacich s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vysporiadať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kedy má štát prenajímať nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám na vlastné náklady.

Od 1. augusta sa preto legislatívne ustanovujú podmienky prevodu tohto majetku do vlastníctva nájomcu. Ide predovšetkým o deklarovanie existencie nájomného vzťahu na základe nájomnej zmluvy k

Najnovšie články
viac článkov