dnes je 22.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č.122/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

26.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.311 Výklad k zákonu č.122/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

JUDr. Renáta Považanová

Európska iniciatíva občanov je nástrojom na podporu občianskej diskusie. Jej cieľom je uľahčiť účasť čo najväčšieho počtu občanov na demokratickom rozhodovacom procese Európskej únie. Cieľom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019) v platnom znení do národného právneho poriadku je sprístupniť občanom tento nástroj a spraviť ho menej zaťažujúcim a ľahšie použiteľným.

V súčasnosti je problematika európskej iniciatívy občanov v našom právnom poriadku upravená v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a v zákone č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri