dnes je 22.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 111/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.302 Výklad k zákonu č. 111/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

JUDr. Renáta Považanová

Základným cieľom novely Trestného poriadku, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2023 je zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní. Zákon č. 111/2023 Z. z. má ukotviť postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie spôsobom vylučujúcim vznik neprípustnej situácie znamenajúcej závažný zásah do práv jednotlivcov.

V praxi dochádza k prípadom, kedy orgány činné v trestnom konaní neselektujú dokumenty alebo informácie, ale zabavia en bloc všetky dokumenty alebo celý nosič dát, ktorý obsahuje údaje o rôznych osobách, nesúvisiace s