dnes je 21.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 106/2024 Z. z. - Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.723 Výklad k zákonu č. 106/2024 Z. z. - Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov

JUDr. Renáta Považanová

Od prvého júna tohto roku sa súčasťou slovenskej legislatívy stáva nová právna úprava v oblasti spravovania a nákupu úverov, pričom jedným z hlavných dôvodov na schválenie takéhoto zákona bolo prebratie požiadaviek ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ.

Primárnym cieľom zákona je riešenie problematiky nesplácaných úverov, keďže finančná kríza a recesie viedli k nárastu počtu dlžníkov neschopných splácať svoje úvery vzhľadom na to, že viaceré spoločnosti a občania čelili pretrvávajúcim platobným ťažkostiam alebo dokonca konkurzu. Zákon preto sleduje viacero cieľov, ktoré majú primárne riešiť problematiku