dnes je 19.8.2022

Input:

Výklad k zákonu 198/2022 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

16.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78 Výklad k zákonu 198/2022 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 198/2022 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňa 7. júna 2022. Tento zákon predstavuje reakciu na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou prinieslo zhoršenie geopolitickej situácie, a to jednak v dôsledku pandémie, ako aj v dôsledku vojnového konfliktu, ktorý vypukol na Ukrajine. Bezprostredným dôvodom na predloženie návrhu zákona bola aktuálna situácia vyvolaná vojnou na Ukrajine, pričom tento zákon má predstavovať a umožňovať čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie nepriaznivých následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a