dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 178/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.71 Výklad k zákonu 178/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

JUDr. Renáta Považanová

Prvým cieľom zákona č. 178/2022 Z. z.je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb; ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.

Druhým cieľom zákona je formulačné spresnenie jeho ustanovení za účelom odstránenia výkladových nejasností.

Zákon č. 178/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 15. júna 2022.

V súčasnosti nemajú obce priame finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané

Najnovšie články
viac článkov