dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 150/2022 Z. z. - zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.65 Výklad k zákonu 150/2022 Z. z. - zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

JUDr. Renáta Považanová

Tento zákon predstavuje súčasť reformy súdnej mapy, ktorá je zameraná na nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a krajských súdov, zriadenie dvoch mestských súdov, ako aj zriadenie správnych súdov. Cieľom tejto reformy má byť efektívnejšie fungovanie justície prostredníctvom vytvorenia podmienok pre špecializáciu sudcov ako na úrovni okresných súdov, tak aj na úrovni krajských súdov. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva s potrebným personálnym a materiálnym vybavením je prvoradou úlohou pre naplnenie účelu správneho súdnictva a pre nápravu nedostatkov, ktoré sa prejavili v doterajšom fungovaní súdnej moci v oblasti správneho

Najnovšie články
viac článkov