dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 137/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

3.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.64 Výklad k zákonu 137/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

JUDr. Renáta Považanová

Zámerom a predmetom zákona, ktorý nadobúda účinnosť dňa 25. apríla 2022, je predovšetkým:

  1. systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jej modernizácie za účelom spružnenia rozhodovacích procesov na úrovni vysokých škôl a fakúlt; mení sa najmä:
    1. spôsob ustanovenia rektora,
    2. zloženie správnej rady vysokej školy,
    3. zriaďovanie orgánov fakulty,
    4. pôsobnosť akademického senátu a správnej rady posilnením postavenia správnej rady,
  2. zadefinovanie jednotných minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta a profesora – cieľom uvedeného je dosiahnuť, aby podmienky, za ktorých budú obsadzované najdôležitejšie funkčné miesta, boli rovnaké pre všetky vysoké školy a systémové
Najnovšie články
viac článkov