dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 129/2022 Z. z. - zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63 Výklad k zákonu 129/2022 Z. z. - zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte v platnom znení (PEPP). Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch od 22. marca 2022.

Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňa 13. apríla 2022 s výnimkou čl. II (novelizácia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt budú môcť poskytovať doplnkové dôchodkové spoločnosti, poisťovne, banky, správcovské spoločnosti ale aj obchodníci s

Najnovšie články
viac článkov