dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 128/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

29.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.62 Výklad k zákonu 128/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 128/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2022.

Základným cieľom zákona je predovšetkým zosúladenie jeho niektorých ustanovení s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to predovšetkým v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia.

V zákone sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a

Najnovšie články
viac článkov