dnes je 19.8.2022

Input:

Výklad k zákonu 127/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore

28.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.61 Výklad k zákonu 127/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore

JUDr. Renáta Považanová

Podľa doterajšej právnej úpravy § 102aa zákona č. 315/2001 Z. z., tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky nesmie vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže byť nariadená služobná pohotovosť len s jej písomným súhlasom.

Cieľom novelizácie vyššie uvedeného zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1. mája 2022, je úprava ustanovenia § 102aa ods. 1 tohto zákona, konkrétne zníženie hranice veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni