dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 126/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

27.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60 Výklad k zákonu 126/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 126/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 15. apríla 2022. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie personálnych a materiálnych kapacít pre úplné, systematické a včasné plnenie úloh Fondu na podporu kultúrny národnostných menšín, a tým zefektívniť a skvalitniť jeho fungovanie. Zároveň sa zákonom zvyšuje podiel prostriedkov, ktoré je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku.

Zákon č. 126/2022 Z. z. znižuje minimálny podiel z príjmov Fondu z príspevku zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie a z iných príjmov Fondu, ktorý Fond používa na podpornú činnosť z 95 % na 94 %.

Zákon upravuje

Najnovšie články
viac článkov