dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 124/2022 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle

25.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.58 Výklad k zákonu 124/2022 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 124/2022 Z. z. systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vychádzajú z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladenia právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Zákon č. 124/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júna 2022.

Od poslednej rozsiahlejšej novely zákona o azyle, ktorou bol zákon č. 198/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorou bol do zákona transponovaný článok 31 ods. 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ, si situácia vyžiadala úpravu viacerých skutočností.

Vzhľadom na uvedené, zákon

Najnovšie články
viac článkov