dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 123/2022 Z. z. - zákon o centrálnom registri účtov

22.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.57 Výklad k zákonu 123/2022 Z. z. - zákon o centrálnom registri účtov

JUDr. Renáta Považanová

Základným zmyslom zákona č. 123/2022 Z. z. je transpozícia čl. 32a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018), ako aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1153, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019) (ďalej len „informačná smernica”).

V zákone sú tiež zohľadnené odporúčania výboru Rady Európy MONEYVAL,

Najnovšie články
viac článkov