dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 122/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín

21.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.56 Výklad k zákonu 122/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín

JUDr. Renáta Považanová

Zmyslom zákona je implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 do právneho poriadku Slovenskej republiky. Nariadenie (EÚ) 2019/1148 je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ od 1. februára 2021.

Zákon č. 122/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zákon ustanovuje optimálny spôsob regulácie sprístupňovania, dovozu, držby a používania prekurzorov výbušnín členom

Najnovšie články
viac článkov