dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 121/2022 Z. z. - zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie

21.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.55 Výklad k zákonu 121/2022 Z. z. - zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie

JUDr. Renáta Považanová

V roku 2021 začalo nové programové obdobie, ktorým dochádza k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov Európskej únie, ktoré sú upravené v nových nariadeniach Európskej únie účinných od 1. júla 2021. Na tieto zmeny je potrebné reagovať aj v rámci slovenského právneho poriadku. Za účelom vykonania týchto zmien je nevyhnutné v podmienkach Slovenskej republiky nastaviť, resp. upraviť relevantné riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy.

Cieľom zákona je nastavenie právneho prostredia pre implementáciu príslušných nariadení Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky. Zákon predovšetkým:

˗určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy v procese využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

˗ustanovuje

Najnovšie články
viac článkov