dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 113/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51 Výklad k zákonu 113/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

JUDr. Renáta Považanová

Zmyslom novelizácie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2023, je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä tým, že sa namiesto funkcie „hlavný inšpektor práce” zavedie manažérska funkcia „riaditeľ inšpektorátu práce” bez povinnosti mať odbornú spôsobilosť inšpektora práce, ale so zachovaním povinnosti päťročnej odbornej praxe v oblasti BOZP, pracovného práva alebo inšpekcie práce.

Novela ďalej precizuje moment zápisu do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a

Najnovšie články
viac článkov