dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 112/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.50 Výklad k zákonu 112/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

JUDr. Renáta Považanová

Vzhľadom na opakované podnety z podnikateľského prostredia, sa počnúc 1. januárom 2023 rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

Najnovšie články
viac článkov