dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 108/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.48 Výklad k zákonu 108/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

JUDr. Renáta Považanová

Účelom tohto zákona je reagovať na novú európsku úpravu, odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a modernizovať niektoré ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb., ktoré sú v súčasnosti zastarané. Zákon č. 108/2022 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2022, okrem čl. I bodov 19 až 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2022.

Nová právna úprava Európskej únie, na ktorú novela zákona reflektuje, je obsiahnutá v:

  1. nariadení Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ)
Najnovšie články
viac článkov