dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 105/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

12.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.45 Výklad k zákonu 105/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. mája 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 105/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Cieľom tejto novely je:

  • - odstránenie problému spočívajúceho v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany,
  • - umožnenie zníženia už uložených trestov za taký trestný čin, ktorý bude po novom trestaný miernejšie.

Doterajšia právna úprava poznala prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov pre vlastnú potrebu s určením maximálnych kvantitatívnych limitov počítaných podľa obvykle jednorazovej dávky. Tie sa už dnes vzťahujú aj na prechovávateľov marihuany.

Aktuálnou právnou úpravou zákonodarca zavádza skutkovú podstatu prechovávania omamnej alebo

Najnovšie články
viac článkov