dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 104/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.44 Výklad k zákonu 104/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novelizácie zákona, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2022, je upraviť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá bude môcť obsahovať kritériá, ktoré sa budú vyhodnocovať vo viacerých kolách.

Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.

Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.

Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí

Najnovšie články
viac článkov