dnes je 2.7.2022

Input:

Výklad k zákonu 101/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.43 Výklad k zákonu 101/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 1. mája 2022 nadobúda účinnosť novelizácia zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorej zmyslom je doplniť spôsob výberu a odvolania štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov riadiacich kultúrno-osvetové zariadenie a stanovenie dĺžky ich funkčného obdobia, ktoré v doterajšom znení zákona absentovali.

Ustanovenie dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov riadiacich kultúrno-osvetové zariadenie zjednotí podmienky a zefektívni orientáciu na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov. Zavedenie dĺžky funkčného obdobia a spôsobu obsadzovania funkcií predpokladá aj Implementačný plán revízie výdavkov na kultúru

Najnovšie články
viac článkov