dnes je 29.1.2022

Input:

Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.2 Účtovanie výnosov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Prijaté príspevky

V účtovaní výnosov neziskových účtovných jednotiek je špecifická predovšetkým účtová skupina 66 - Prijaté príspevky, kde sa účtujú prijaté finančné príspevky - finančné dary od iných subjektov. Tieto môžu byť určené buď priamo príslušnej neziskovej účtovnej jednotke alebo iným osobám, pre ktoré tieto prostriedky nezisková účtovná jednotka získava.

Ak podľa svojho hmotno-právneho predpisu môže nezisková účtovná jednotka tvoriť peňažný fond potom tieto finančné prostriedky účtuje priamo na účet fondu bez účtovania na výnosový účet. Ide najmä o nadačné fondy v nadáciách, fond prevádzky údržby a opráv v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, fondy vo verejných vysokých školách.

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar

Na účte 601 - Tržby za vlastné výrobky sa účtujú výnosy pri