dnes je 28.1.2020
Input:

Účtovanie výnosov

30.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.6.1 Účtovanie výnosov

Ing. Jana Vršková

Účtovanie zmluvných pokút a penále – účet 641 – Zmluvné pokuty a penále

Účtovanie ostatných pokút a penále – účet 642 – Ostatné pokuty a penále

Účtovanie platieb za odpísané pohľadávky – účet 643 – Platby za odpísané pohľadávky

Účtovanie výnosových bankových úrokov – účet 644 – Úroky

Účtovanie kladných kurzových rozdielov – účet 645 – Kurzové zisky

Účtovanie osobitných výnosov z hlavnej činnosti – účet 647 – Osobitné výnosy

Účtovanie iných ostatných výnosov – účet 649 – Iné ostatné výnosy

Účtovanie tržieb z predaja dlhodobého majetku – účet 651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Účtovanie výnosov z použitia fondov – účet 656 – Výnosy