dnes je 29.1.2022

Input:

Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

12.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.3.1 Účtovanie nákladov v neziskových účtovných jednotkách

Ing. Jana Vršková

Na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady na činnosť sa účtujú náklady vynaložené na činnosť neziskovej účtovnej jednotky, ktoré sa analyticky členia na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii na:

  • prevádzkové náklady,

  • náklady súvisiace s hlavnou činnosťou, na ktorú bola nezisková účtovná jednotka zriadená,

  • náklady na podnikateľskú činnosť a ak vykonáva aj takúto činnosť.

Prevádzkové náklady, ktoré sa týkajú obidvoch druhov činnosti, sa na konci účtovného obdobia pomerne priradia k jednotlivým činnostiam.

Neúčtujú sa tu externé náklady, ktoré súvisia s obstaraním dlhodobého hmotného a nehmotného majetku alebo finančného majetku. Náklady, ktoré súvisia s týmto obstarávaním sa účtujú v účtovej triede 0.

Náklady nepatriace účtovnej jednotke

Ak vo vyúčtovacích faktúrach za prijaté služby alebo v