dnes je 1.10.2020

Input:

Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru

4.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.1 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania).

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D.

1. Účtovanie pri spôsobe A:


621      MD   
   Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii oceneného vo vlastných nákladoch  112  621  
   Aktivácia tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii oceneného vo vlastných nákladoch  132  621  
   Opravy a renovácia materiálu (náhradných dielov)  112  621  
   Úprava tovaru vo vlastnej réžii  132  621  
   Zúčtovanie konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh  621  710  

2. Pri spôsobe B účtovania zásob


621     MD   
   Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii oceneného vo vlastných nákladoch  501  621  
   Aktivácia tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii oceneného vo vlastných nákladoch  504  621  
   Opravy a renovácia materiálu (náhradných dielov)  501  621