dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 461 - Bankové úvery

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.1 Účet 461 - Bankové úvery

Ing. Štefan Fabian

Na účte 461 - Bankové úvery môže vo verejnej správe účtovať MF SR, ústredné orgány, VÚC a obce. Ide o dlhodobé záväzky z prijatých úverov poskytnutých bankov alebo inou oprávnenou inštitúciou pre vyššie uvedené účtovné jednotky.

Pasívny účet začiatočný a konečný zostatok na strane D.

Na účte 461 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. číslo   Opis účtovného prípadu   MD   D   
1   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   701   461   
2   Poskytnutie dlhodobého úveru na bežný účet v banke:           
   – výpis z úverového účtu   261   461   
   – výpis z bežného účtu   221/RK   261   
3   Úhrady záväzkov priamo čerpaním úveru   321, 379, 471, 479   461   
4   Splácanie dlhodobého úveru z bežného účtu:           
   – výpis z úverového účtu   461   261   
   – výpis z bežného účtu   261   221/RK