dnes je 22.3.2023

Input:

Účet 459 - Ostatné rezervy

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4.2 Účet 459 - Ostatné rezervy

Ing. Štefan Fabian

Dlhodobé ostatné rezervy, ktoré bude účtovná jednotka tvoriť, je ich stanovenie určiť vo vnútornom predpise, z ktorého je známy účel, výška a predpokladaný rok použitia rezervy. Rezervy nesmú mať aktívny zostatok a musia byť inventarizované v zmysle zákona 431/2002 Z. z. a opatrenia č. MF/16786/2007-31, v znení neskorších úprav, § 14.

Pasívny účet začiatočný a konečný zostatok na strane D.

Na účte 459 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. číslo   Opis účtovného prípadu   MD   D   
1.   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   701   459   
2.   Tvorba zákonnej rezervy dlhodobého charakteru   553   459   
3.   Čerpanie zákonnej rezervy dlhodobého charakteru   459   653   
4.   Zrušenie alebo zníženie zákonnej rezervy na základe výsledkov inventarizácie   459   653