dnes je 25.9.2022

Input:

Účet 341 - Daň z príjmov

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.1 Účet 341 - Daň z príjmov

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 341 Daň z príjmov sa účtuje záväzok za splatné dane voči správcovi dane za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania. Tento účet slúži na účtovanie dane z príjmov, ktorú platí účtovná jednotka verejnej správy ako daňovník dane z príjmov, to znamená, že účtovná jednotka vykonáva okrem hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť.

Účet 341 je aktívno/pasívny účet a v súvahe sa vykazuje buď na strane aktív v obežnom majetku alebo na strane pasív ako cudzí zdroj.


Rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú na účte 341 v prípade, že vykonávajú podnikateľskú činnosť nasledovne:  MD   
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   701    341    
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku  platené z bežného účtu 341    221