dnes je 25.9.2022

Input:

Účet 315 Ostatné pohľadávky

3.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.5 Účet 315 Ostatné pohľadávky

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účet 315 má celkom široké použitie. Účtovné jednotky ho hlavne používajú v súlade s §49 ods. 5 postupov účtovania, kde podľa tohto ustanovenia sa na účte 315 – Ostatné pohľadávky účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221- Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky. Ďalšie jeho použitie vyplýva z §30a postupov účtovania – účtovanie finančného prenájmu, taktiež je používaný v súvislosti